Programe de finantare

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HARGHITA

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL intern și internațional organizată pe lângă CCI Harghita în temeiul dispozițiilor art.341 din Codul de procedură civilă reprezintă o instituție cu caracter permanent care judecă litigiile patrimoniale interne și internaționale, născute din fapte și acte de comerț, dintre persoane fizice sau juridice, în condițiile Regulamentului și Regulilor sale de procedură arbitrală.

Această formă de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor născute din interpretarea și executarea obligațiilor comerciale reprezintă o alternativă la jurisdicția tradițională a instanțelor de drept comun și se bazează pe promovarea principiilor de parteneriat și celeritate, ținând cont de uzanțele comerciale specifice aplicabile raporturilor de drept comercial intern și internațional.

Arbitrarea litigiilor comerciale interne și internaționale se realizează prin intermediul unor arbitrii specializați, potrivit normelor de drept sau în echitate, în funcție de solicitarea părților.

Optarea pentru această metodă alternativă de soluționare a litigiilor aduce cel puțin următoarele avantaje:

  • judecarea litigiilor de arbitrii specializați, imparțiali și independenți, aleși de părți;

  • confidențialitatea dezbaterilor, accesul terțelor persoane la dosarul cauzei fiind permis doar cu acceptarea expresă a părților;

  • accesibilitatea cheltuielilor arbitrale;

  • celeritate în soluționarea litigiilor, astfel încât soluționarea să nu depășească 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral;

  • posibilitatea soluționării diferendului printr-o conciliere sau mediere, cu caracter facultativ, prin aceasta evitându-se inconvenientele unui litigiu comercial;

  • caracterul definitiv și executoriu a hotărârii arbitrale, ceea ce permite realizarea drepturilor patrimoniale cu mai multă rapiditate;

În vederea stabilirii competenței Curții de Arbitraj Comercial, părțile contractante vor cuprinde în conținutul raportului contractual convenția arbitrală cunoscută sub denumirea de clauză compromisorie, astfel:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerț și Industrie Harghita, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea Arbitrală este definitivă și obligatorie.”

Hotărârea arbitrală investită cu formulă executorie are efectul și puterea legală a unei hotărâri judecătorești, executarea acesteia realizându-se întocmai ca și în cazul hotărârilor pronunțate de instanțele de drept comun.

 LISTA  ARBITRII

              DOSAR NR 1/2015

Pentru informații suplimentare cu privire la Regulamentul privind organizarea arbitrajului comercial, precum și cu privire la lista arbitrilor,
vă rugăm să ne contactați la sediul C.C.I. Harghita,
sau la numerele de telefon 0266-371802; fax 0266-371483;
e-mail: juridic@ccihr.ro

Persoană de contact: Tanko Eniko  - Consilier Juridic


Starea economiei
Parteneri
4_logo_mic.jpg