Camera de Comerţ şi Industrie Harghita este agent autorizat să efectueze înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit garanţii reale mobiliare înscrise la Arhivă; înscrierea în Arhivă conferă creditorului garantat dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului adus în garanţie de debitor, înaintea creditorilor garantaţi ale căror drepturi asupra bunului în garanţie au un rang de prioritate inferior.

             Potrivit art.1 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 350/2004, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare reprezintă o bază de date unică la nivel naţional, care asigură înscrierea garanţiilor reale mobiliare şi a celorlalte acte juridice prevăzute de art. 2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 art. 2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, precum şi accesul liber la informaţiile înscrise cu privire la avizele de garanţie.

            Orice creditor garantat care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei garanţii reale asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Titlului VI din Legea nr. 99/1999, trebuie să completeze un formular de aviz de garanţie pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/ agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator. Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură:

      
         Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanţie reală mobiliară.

            Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de garanţie completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de garanţie în Arhivă este o obligaţie, iar "personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul şi nici nu poate fi ţinut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhivă", întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

           
            Potrivit art.29 alin.1 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 "înscrierea la arhiva nu conferă validitate unei garanţii reale lovite de nulitate", astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de garanţie ori conţinutul avizelor de garanţie nu au acoperire în clauzele contractului de garanţie, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

 

            Pentru informaţii suplimentare cu privire la înscrierii în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare vă rugăm să ne contactaţi la:

sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Harghita,


sau la numerele de telefon 0266-371802; 0266-371483

 

precum şi la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.